Villkor

Villkor

Dessa gäller för bokning av semesterbostäder samt de paket som finns presenterade på In Croatias hemsida.

Pris
Angivna priser är baserade på aktuell växelkurs. Skulle växelkursen förändras mer än ±4% efter bekräftad bokning och senast 20 dagar före tillträde av bostaden eller resans första datum kan det svenska priset att justeras. 

Vid bokning av bostad inkluderar priset normal förbrukning av vatten, gas och el om inget annat angivits. Tillkommande avgifter för uppvärmning av bostaden, slutstädning, hyra av sänglinne framgår vid varje objekt. Där sänglinne inkluderar handdukar gäller detta normalt ej handdukar att användas på stranden eller vid pool. För information om extrasäng, barnsäng, uppvärmning, extra städning mm, kontakta In Croatia. 

Vid bokning av färdiga paket såsom vandringsresor, kryssningar, konsertpaket framgår i presentationen vad som ingår vid varje tillfälle. 

Bokning allmänt
Efter bokning, muntlig eller skriftlig, sänder In Croatia en bokningsbekräftelse via e-post med information om hur kunden kan se sin bokning på www.incroatia.se. Om kunden inte har e-post sänds infomationen via brev. Bokningen är bindande då anmälningsavgiften är erlagd. 

Bokning av bostad
Vid bokning av bostad erläggs anmälningsavgiften, 20% av totalsumman eller lägst 500 kr per vecka och hyresobjekt om inget annat framgår. Av bekräftelsen framgår pris, hyresperiod och eventuella tillkommande avgifter för t ex slutstädning och sänglinne. Bokningen slutfaktureras ca 60 dagar före avresan. Senast 40 dagar före hyresperiodens början ska hela hyresbeloppet erläggas. Om bokningen sker inom 45 dagar före hyresperiodens början ska hela beloppet betalas omedelbart. Efter att hela beloppet erlagts sänds resehandlingar samt hyresavtal. Detta sker normalt 2-3 veckor före avresa. 

Bokning av bostad med - Särskilda Villkor
Vid vissa objekt framgår att särskilda villkor gäller vid bokningen. Dessa villkor gäller normalt också vid bokningar som omfattar mer än 50% av det totala antalet bostäder där en gård eller ett hus har 3 eller fler bostäder. Vid specialbokningar skall 30% av totalsumman erläggas vid bokningstillfället. Senast 70 dagar före hyresperiodens början skall hyresbeloppet betalas. Avbeställer hyresgästen bostaden/bostäderna tidigare än 60 dagar före tillträdesdagen återbetalas hyresbeloppet med avdrag för bokningsavgiften om 30%. 

Bokning av paket
Vid bokning av vandringspaket, cykelpaket eller andra paket erläggs 30% av kostnaden vid bokningstillfället om inget annat framgår. Bokningen slutfaktureras ca 70 dagar före avresan. Senast 60 dagar före resans början ska hela hyresbeloppet erläggas. Om bokningen sker inom 50 dagar före hyresperiodens början ska hela beloppet betalas omedelbart. Efter att hela beloppet erlagts sänds resehandlingar samt hyresavtal. Detta sker normalt 2-3 veckor före avresa. Bokningen är bindande då hyresgästen erlagt bokningsavgiften. Om det vid paketet anges ett minimiantal deltagare har In Croatia rätt att ställa in resan senast 30 dagar före avresan. Kunden har då rätt till full återbetalning. In Croatias paketresor inkluderar aldrig flygbiljetter om detta inte tydligt framgår i informationen vid varje paket. 

Bokning av flyg- och tågbiljetter eller andra biljetter
Vid bokning av flyg-, tåg-, konsert- samt museibiljetter eller annat fristående arrangemang gäller alltid varje respektive bolags villkor. Om inget annat framgår gäller omedelbar betalning. 

Betalning
Resan kan betalas via Bankgiro.
Anmälningsavgiften som utgör en del av totalpriset skall normalt vara In Croatia tillhanda inom 5 dagar. Om anmälningsavgiften inte ärIn Croatia tillhanda senast på förfallodagen har In Croatia rätt att betrakta bokningen som avbokad.
Slutbetalningen skall vara In Croatia tillhanda 40 dagar före avresa vid normal bokning av bostad och paket samt 70 dagar för bostäder med special villkor. För bokning mindre än 50 dagar före avresan skall hela beloppet betalas omgående. Om slutbetalningen inte är Croadria tillhanda senast på förfallodagen har In Croatia rätt att betraka bokningen som avbokad och tillgodoräkna sig inbetalt belopp. Observera dock att ej erlagd slutlikvid ej är att betrakta som avbokning då avtalet mellan kund och In Croatia är bindande i och med att anmälningsavgiften är erlagd.
Vid bokning av flyg-, tåg-, konsert-, museibiljetter gäller alltid omedelbar betalning. 

Avbeställning
Vid avbokning av bostad tidigare än 30 dagar före tillträdesdagen återbetalas hyresbeloppet med ett avdrag på 5%, dock lägst 200 kr. Sker avbeställning av bostad 30 dagar eller senare före tillträdesdagen sker ingen återbetalning, förutsatt att bostaden inte blir återuthyrd av In Croatia. 

Vid avbokning av bostad med specialvillkor tidigare än 60 dagar före tillträdesdagen återbetalas hyresbeloppet med avdrag för anmälningsavgiften om 30%. Sker avbeställning av bostad 60 dagar eller senare före tillträdesdagen sker ingen återbetalning av erlagt belopp. 

Vid avbokning av paket tidigare än 30 dagar före tillträdesdagen återbetalas beloppet med avdrag för anmälningsavgiften om 30%. 

Avbeställning, liksom andra ändringar, skall alltid göras skriftligen och gäller först när den är bekräftad från In Croatia Travel.


Vid avbokning efter att depositionen är betald förbehåller sig arrangören rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Detta gäller alla beställda biljetter/utrustning som ex. färjebiljetter, idrotts-, evenemangsbiljetter, cykelhyra, flyg och tågbiljetter, delad transfer samt enkelrumstillägg. Observera att dessa ej återbetalas.
Avbokning efter slutbetalning eller mer innan avresa debiteras hela beloppet och vi rekommenderar att se över egna försäkringar. Vid behov kan vi hjälpa till att teckna försäkringar via ERV.

Den avbokande kunden har rätt att överlåta kontraktet till ny kund för samma period, förutsatt att förvärvaren uppfyller alla de villkor som finns i avtalet. Vid överlåtandet har In Croatia rätt att ta ut en avgift om 500 kr. 

Ändring
Vid ändring av bekräftad bokning gäller villkoren för avbeställning och bokning. 

Antal gäster vid hyra av bostad
Vid varje objekt finns angivet det maximala antalet gäster som värden godkänner. Det framgår av resehandlingarna hur många personer (inklusive barn oavsett ålder) som hyresgästen har bokat. Det angivna antalet personer får ej överskridas utan att In Croatia gett sitt godkännande. Hyresvärden har rätt att avvisa samtliga hyresgäster om fler än vad som anges i resehandlingarna anländer. 

Deposition vid hyra av bostad
Hyresvärden har rätt att begära deposition vid ankomst. Denna återbetalas vid avresan, förutsatt att ingen skada uppkommit, mer än som kan räknas till normalt slitage, samt att bostaden lämnats i gott skick. Depositionens storlek framgår av prislistan. 

Ankomst och avresa
Vanligtvis sker hyresgästbyte på lördagar med incheckning mellan kl. 16.00-19.00 och utcheckning senast kl. 10.00 avresedagen. Om ankomst beräknas ske utanför den incheckningstid som framgår av bokningsbekräftelsen skall In Croatia meddelas i förväg. Observera att vissa objekt inte kan tillträdas efter en viss tid samt att det normalt utgår extra avgift vid ankomst utanför bokningsbekräftelsens angivna incheckningstid. Denna erläggs på plats. 

Reklamationer
Reklamation skall omedelbart eller senast 72 timmar efter resans början eller felets konstaterande och från den plats där felet har konstaterats framföras till kontaktperson som finns angiven på resehandlingen. Ger detta inte tillfredsställande resultat skall In Croatia snarast kontaktas per telefon. Gästen skall bevilja In Croatia rimlig tidsfrist att korrigera eventuella fel eller brister. Lämnar gästen objektet utan att dessförinnan ha underrättat Croadria om förhållandet och därigenom ej givit In Croatia rimlig tidsfrist att åtgärda eventuella fel eller brister, är In Croatia ej ersättningsskyldig. Eventuell ersättning pga fel eller brister beräknas från den tidpunkt då In Croatia gjordes uppmärksam på förhållandet. In Croatias ersättningsansvar omfattar endast direkt ekonomisk skada. 

Avbeställningsskydd
In Croatia erbjuder inget eget avbeställningsskydd. Vi kan rekommendera Solid AB prisvärda helårs reseförsäkringar som gäller för alla dina och din familjs privata resor. Läs mer på www.solidab.se, där du även kan göra en beställning direkt. Ett avbeställningsskydd kan också ingå i din hemförsäkring. Vi rekommenderar att du har ett avbeställningsskydd och en reseförsäkring. 

Ansvar
In Croatia uppträder såsom förmedlare i förhållandet hyresgäst/hyresvärd vid bokning av bostad.
Vid bokning av paket agerar In Croatia både som återförsäljare av paket som arrangeras av utländsk arrangör och som egen arrangör av paket. In Croatia tar inget ansvar för händelser utanför vår eller våra lokala representanters kontroll, såsom olyckshändelser, stölder, trafikbuller, obehag av insekter, allergi och liknande. In Croatia eller våra lokala representanter tar inte heller ansvar för eventuell vattenransonering, vattenbrist, elavbrott och liknade som är orsakat av lokala förhållanden. 

Förbehåll
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel, ändringar som inkommit till oss i efterhand, avståndsangivelser, bostadsstorlek, depositionsstorlek och annat som kan ändras med kort varsel. 

Särskilda behov
Personer med särskilda behov, t ex synskadade, rörelsehindrade, allergiker eller de som vill medföra husdjur skall rådgöra med In Croatia före bokning. 

Allmänna villkor
In Croatia tillämpar de allmänna villkor för ”Korttidsuthyrning av bostad i utlandet” som gäller från och med 2010-01-01 och har tecknats mellan å ena sidan Konsumentverket och å andra sidan Föreningen Svenska Bilresearrangörer. De allmänna villkoren gäller efter In Croatias resevillkor. 

Allmän information om resegaranti
Vid köp av en paketresa gäller resegarantilagen. Det innebär att ersättning kan erhållas från ställd resegaranti om resan blir inställd eller avbruten.

  • En paketresa omfattar inkvartering och transport eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, t ex hyra av båt eller inträde till en nöjesanläggning. Paketresan skall vara mer än 24 timmar eller inbegripa övernattning. Den skall säljas till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra.
  • Resegarantilagen omfattar även resor som arrangeras av paketarrangör men där resan bara består av transporten, s.k. stolsförsäljning. En förutsättning är att du reser med samma transport och till samma resmål som researrangörens paketresenärer.
  • Om du enbart köper inkvartering gäller inte resegarantilagen.
  • För konferens- och företagsresor samt bröllop i Kroatien som utformas efter hand i samarbete med kunden gäller inte resegaranti.
  • Ansökan om ersättning ur resegarantin skall vara Resegarantinämnden tillhanda senast tre månader efter det att resan blivit inställd eller avbrutits.
  • Ring Kammarkollegiet för mer information på telefon: 08-700 08 00.
  • In Croatia omfattas inte av den nya resegarantilagen som numera även innefattar paketreseliknande resor. 

Ansvarig arrangör
In Croatia Travel
Croadria AB
Västmannagatan 95, 113 43 Stockholm
org nr. 556958-4450
Bg: 666-5749
tel: 010 -161 16 10
e-mail: info@incroatia.se
http://www.incroatia.se