GDPR

GDPR

Ditt förtroende är viktigt för oss och där med att du känner dig trygg med att lämna dina personuppgifter i samband med kontakt och bokning av våra resor och evenemang. Vi har alltid värnat om en hög nivå av skydd för våra kunders integritet. När du kontaktar oss och ber oss att hjälpa dig med förslag och offerter, lagrar och hanterar vi personuppgifter om dig enligt GDPR.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig fortsatt service och då exempelvis som uppföljning, information samt kund- och marknadsanalyser. Du kan när som helst avregistrera dig från sådan kommunikation. 


GRUNDUPPGIFTER

Personuppgifter som hanteras är namn, adressuppgifter, e-post samt telefonnummer. Uppgifterna används för att kunna tillhandahålla våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för att kunna erbjuda den bästa servicen. Vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Dina uppgifter lagras tryggt i våra egna interna system. 

FÖDELSEDATA OCH PASSUPPGIFTER

I de fall vi får i uppdrag av våra kunder att boka flygbiljetter eller hjälpa till med incheckning på hotell, samlar vi in de uppgifter som dessa leverantörer kräver och kommer också att vidarebefordra uppgifter som de kräver enligt sina villkor eller efter de lagar som gäller för dem. 

BILDER

För att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder som arrangerar privata evenemang kan vi ibland be om att få ta ett foto. Denna bild är endast för internt bruk som hjälp när vi kommunicerar med våra kollegor i Kroatien. 

NYHETSBREV

Vid utskick av nyhetsbrev använder vi oss av en extern tjänst. I varje nyhetsbrev finns möjlighet att avregistrera sig från detta. Observera att uppgifter som vi har lagrade om dig inte avregistreras automatiskt då du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev. 

EXTERNA TJÄNSTER

För insamling av utvärderingar använder vi oss av en externtjänst. Den får ditt namn och mailadress för att kunna samla in utvärderingar åt oss. I de fall vi gör en anmälningssida inför ett evenemang åt en kund med gäster, använder vi oss av en extern tjänst. Den informationen som då samlas in är uteslutande till för oss och används aldrig av andra. 

LAGRINGSTID

Vi behåller dina uppgifter så länge du själv vill och dina personuppgifter med automatik enligt följande:
Om du är kund hos oss behåller vi dina uppgifter under sju år för att fullfölja våra skyldigheter enligt bokföringslagen.
Om du varit i kontakt med oss utan att det blivit en affär behåller vi dina personliga uppgifter under två år.
E-postadresser som får vårt nyhetsbrev raderas per automatik om du inte öppnar vårt nyhetsbrev under ett år. I annat fall väljer du själv hur länge du vill erhålla vårt nyhetsbrev. 

DIN RÄTT ATT AVREGISTRERA DINA UPPGIFTER

Som kund till oss samtycker du till vår integritetspolicy. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Du kan när som helst kontakta oss för att få de uppgifter vi lagrat om dig.